Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Zelene rešitve

Videos
false false

Program GoGreen

Close

Program GoGreen

Program GoGreen

/content/dam/Local_Images/g0/New_aboutus/green_solution/GreenSolutions/204x99_video_image/video_gogreen_204x99.jpg /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png /jcr:content/renditions/cq5dam.thumbnail.140.100.png
Links Info

Mejniki varstva okolja

2001: Deutsche Post DHL Group ustanovi skupino za okolje kot priznanje naraščajoči pomembnosti okoljevarstvenih zadev.
2002: DHL Švedska začne projekt Grøna Ton (Zelena tonaža), našo prvo »zeleno« prevozno storitev z dodano vrednostjo za spodbujanje uporabe obnovljivih goriv.
2005: DHL Paket Nemčija uvede Zeleni paket (Grüne Paket), storitev pošiljanja paketov z nevtralnimi izpusti CO2.
2006: DHL Express strankam v več evropskih državah ponudi storitve prenosa pošiljk z nevtralnimi izpusti CO2.
2007: v Nemčiji je uvedena poštna storitev z nevtralnimi izpusti CO2 za zasebne in poslovne stranke.
2008: DPDHL se s programom GOGREEN kot prvi ponudnik logističnih storitev zaveže, da bo do leta 2020 izpuste CO2 znižal za 30 odstotkov.
2008: DHL-ova oskrbovalna veriga v prvem skladišču z nevtralnimi izpusti v Veliki Britaniji namesti zemeljsko toplotno črpalko in novo električno razsvetljavo.
2009: Deutsche Post DHL Group s programom GOGREEN dostavi več kot 700 milijonov pošiljk in s tem s projekti za klimatsko zaščito nadomesti 38.600 ton CO2.
2010: število pošiljk GOGREEN se letno poveča na 1,7 milijarde.
2010: storitev GOGREEN je odslej na voljo tudi strankam DHL Global Forwarding po vsem svetu.
2010: DHL Freight (Tovori) v nekaterih regijah ponudi poročila o CO2. Z njimi lahko stranke nadomestijo svoje emisije.
2011: DHL Global Forwarding, Freight (Tovori) uvede Carbon Dashboard, spletno orodje za poročanje in prikaz emisij CO2 za stranke.
2011: DHL Paket Nemčija odslej vse pakete zasebnih strank brez pribitkov na ceno prevaža z nevtralnimi izpusti CO2.
2011: z namenom pridobitve emisijskih certifikatov Deutsche Post DHL Group začne lastni projekt klimatske zaščite v Lesotu.
2012: storitve pošiljanja z nevtralnimi izpusti CO2 so odslej DHL Expressovim strankam na voljo v približno 60 državah po svetu.
2012: DHL Express začne eksterno preverjeno poročanje: stranke lahko odslej spremljajo izpuste CO2 svojih pošiljk.
Optimizirane transportne poti, vozila z alternativnimi pogoni in energijsko učinkovita skladišča – obstaja veliko možnosti za zmanjšanje podnebju škodljivih izpustov CO2 in drugih vplivov na okolje, ki nastajajo pri prevozu in skladiščenju blaga.

V DHL-u želimo v sodelovanju z našimi strankami izkoristiti ta potencial, ki ga imenujemo GOGREEN. Prepričani smo, da varstvo okolja in gospodarski uspeh nista le združljiva, ampak medsebojno tesno povezana.

Produkti in storitve GOGREEN

S strokovnimi znanji in globalno prisotnostjo lahko našim poslovnim strankam ponudimo široko paleto zelenih produktov in storitev. S pomočjo podrobnih poročil o CO2External Link / New Window* lahko vidijo svoje izpuste toplogrednih plinov. Čeprav na podnebne spremembe najbolj vplivajo izpusti CO2, ki nastanejo v logistični dejavnosti, pripravljamo tudi poročila o drugih toplogrednih plinih (GHG), kot sta metan in dušikov oksid. V skladu z mednarodno priznanim, medsektorskim standardom o bilancah in poročanju o izpustih toplogrednih plinov v življenjski dobi izdelkov pa upoštevamo tudi izpuste, nastale v nabavi, ki izvirajo iz proizvodnje in transporta goriv in energije.
S storitvijo zelenega optimiziranjaExternal Link / New Window* skupaj s strankami sodelujemo pri odkrivanju področij za izboljšanje in načinov za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov. Analiziramo celotno logistično verigo naših strank in v sodelovanju z njimi optimiziramo trgovske poti in vrste prevozov. Poleg tega predlagamo tudi načine, kako lahko naše stranke izboljšajo svojo splošno okoljsko učinkovitost.
Kot nadomestilo za izpuste, ki jih ni mogoče preprečiti, ponujamo storitve Podnebno nevtralni (Climate NeutralExternal Link / New Window)*. S sodelovanjem v prostovoljnem sistemu za trgovanje z izpusti od izbranih projektov odkupujemo emisijske kupone ter tako zmanjšujemo izpuste in koristimo lokalnim skupnostim. Od januarja 2014 ne nadomeščamo le CO2, ampak tudi druge toplogredne pline, kot sta metan in dušikov oksid, s čimer program GOGREEN napreduje od CO2–nevtralnega do podnebno nevtralnega programa. Na podlagi novega protokola o toplogrednih plinih za izdelke upoštevamo tudi izpuste, nastale v nabavi, ki izvirajo iz proizvodnje in transporta goriv in energije.

* Navedene povezave bodo prikazale našo globalno spletno stran, ki je na voljo le v angleškem jeziku.