Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Pravno

Splošni pogoji DHL-ovega spletnega mesta ter DHL-ova izjava o spoštovanju zasebnosti uporabnikov na svojih spletnih mestih.

Splošni pogoji – DHL-ovo spletno mesto

Na tej strani boste našli standardno verzijo Splošnih pogojev DHL-ovega spletnega mesta. Prosimo, upoštevajte, da lahko v določenih državah veljajo različni splošni pogoji.

Splošni pogoji uporabe DHL-ovega spletnega mesta so naslednji:

Avtorska pravica

Avtorsko pravico na tej objavi ima DHL International GmbH.

Dovoljenje za reproduciranje

Vsaka oseba lahko razmnožuje katerikoli del gradiva na teh spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:

• Gradivo je lahko uporabljeno zgolj v informativne in v nekomercialne namene
• Ne sme se ga spreminjati na kakršenkoli način
• Ne sme se delati kopij DHL-ovih blagovnih znamk brez dovoljenja
• Vsaka kopija kateregakoli dela gradiva mora vsebovati naslednjo izjavo o avtorski pravici:
Avtorska pravica ©  DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.. Vse pravice so pridržane.

DHL blagovne znamke

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ so blagovne znamke DHL International GmbH ali katere druge družbe v DHL-ovi skupini, ki je registrirana pri vsaj eni pristojni sodni oblasti. Nobeno dovoljenje za uporabo katerekoli izmed teh blagovnih znamk ni bilo dano ali vsebovano. Teh blagovnih znamk se ne sme kopirati, prenašati s spleta, razmnoževati, uporabljati, spreminjati ali posredovati na kakršenkoli način (razen kot bistveni del dovoljene kopije gradiva, ki se pojavlja na teh spletnih straneh, kot je bilo pojasnjeno v prejšnjem odstavku) brez predhodnega pisnega dovoljenja.

Druge blagovne znamke in blagovna imena

Vse druge blagovne znamke ali blagovna imena, ki so omenjena v teh gradivih, so v lasti njihovih posameznih lastnikov.

Vaši komentarji

DHL želi pridobiti vašo povratno informacijo in ceni vaše ideje ter predloge, vendar je nemogoče, da bi osebno odgovoril na vsak komentar posebej. DHL bo svoboden pri uporabi vsake informacije, ki jo boste posredovali in pri delovanju na podlagi nje.

Uporaba interaktivnih aplikacij na tem spletnem mestu

Za vaše zadovoljstvo lahko DHL na tem spletnem mestu priskrbi interaktivne aplikacije, kot na primer dostop do sledenja pošiljk in komentarji uporabnikov. Te aplikacije lahko uporabljate izključno v namene, ki so določeni, in za nobene druge namene.

Natančnost spletnega mesta

Te spletne strani lahko vsebujejo nenamerne nenatančnosti in tipografske napake. Te napake bodo popravljene po presoji DHL, potem ko se bodo odkrile. Informacije na teh spletnih straneh se redno posodabljajo, vendar pa lahko pride do nenatančnosti, kjer spremembe nastanejo med posodobitvami. Internet je vzdrževan neodvisno na več mestih po vsem svetu in nekatere informacije, do katerih dostopate preko teh spletnih strani, lahko nastajajo izven DHL-a. DHL ne odgovarja za to vsebino.

Virusi

DHL bo storil vse potrebno, da bo poskusil izločiti viruse s teh spletnih strani, vendar te izločitve ne more zagotoviti in za viruse ne nosi nobene odgovornosti. Prosimo vas, da izvedete ustrezne varnostne ukrepe, preden boste prenesli informacije s teh spletnih strani.

Zavrnitev jamstva

Storitve, vsebina in informacije na tem spletnem mestu so zagotovljene na temelju »kot je«. DHL zavrača v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, vsa jamstva, bodisi izrecna, vsebovana, zakonska ali drugačna, vključno z vsebovano garancijo prodajljivosti, nekršitvijo pravic tretjih oseb in ustreznosti za določen namen, vendar ne omejeno na to. DHL, njegovi člani in pooblaščenci ne dajejo zagotovil ali jamstev glede točnosti, popolnosti, varnosti ali pravočasnosti storitev, vsebine ali informacij zagotovljenih na ali preko DHL-ovega spletnega mesta ali sistemov. Nobena informacija pridobljena preko sistemov ali spletnega mesta DHL ne bo ustvarila kakršnegakoli jamstva, ki ga DHL ni posebej navedel v teh splošnih pogojih.
Nekatere sodne oblasti ne dovolijo omejevanja vsebovanih jamstev, zato se omejitve in izključitve v tem členu mogoče ne nanašajo na vas. Če poslujete zgolj kot potrošnik, potem te določbe ne vplivajo na vaše neizpodbitne zakonsko določene pravice. Strinjate se in priznavate, da so omejitve in izključitve odgovornosti in jamstev, ki so zagotovljene v teh splošnih pogojih, poštene in razumne.

Omejitev odgovornosti

V skladu z najvišjo zakonsko dovoljeno mejo ne bodo DHL, njeni člani ali pooblaščenci ali tretje osebe omenjene na DHL-ovem spletnem mestu v nobenem primeru odgovorni za naključno, posredno, vzorčno, kaznovalno in posledično škodo, izgubljeni dobiček ali za škodo, nastalo zaradi izgube podatkov ali motenj v poslovanju zaradi uporabe oziroma nezmožnosti uporabe DHL-ovega spletnega mesta in DHL-ovih sistemov, storitev, vsebine ali informacij, ne glede na to, ali temelji na jamstvu, pogodbi, civilnem deliktu, kršitvi zakona ali na drugi pravni podlagi in ne glede, ali je DHL seznanjen z možnostjo takšne škode.  Brez omejevanja navedenega se strinjate, do zakonsko dovoljene meje, da popolna odgovornost DHL-a za kakršnokoli škodo (neposredno ali drugačno) ali izgubo, ne glede na obliko tožbe ali zahtevka, ki temelji na pogodbi, civilnem deliktu ali drugem, ne bo v nobenem primeru presegla 100.00 EUR. Do zakonsko dovoljene meje so pravna sredstva, ki so vam zagotovljena v teh splošnih pogojih, ekskluzivna in omejena le na tista, ki so v splošnih pogojih posebej navedena.

Izdelki in storitve

Če ni dogovorjeno drugače v pisni obliki, so prevozni produkti in storitve, omenjeni na teh spletnih straneh, predmet DHL-ovih splošnih pogojev za prevoz blaga. Ker se le-te lahko spreminjajo odvisno od lokacije izvorne države pošiljke, prosimo, da kontaktirate najbližji DHL-ov storitveni center, da si priskrbite kopijo lokalnih splošnih pogojev. Vsi DHL-ovi izdelki in storitve morda niso dostopni v vseh državah.

Razkritje informacij

Vse informacije, ki jih DHL-u priskrbijo obiskovalci teh spletnih mest, so zaupne narave in jih DHL ne bo razkril tretji osebi, razen v primeru, ko bo to potrebno za izvedbo storitev.
V podjetju DHL International GmbH (v nadaljevanju: DHL) smo veseli, da ste obiskali naše spletno mesto in da vas zanimajo naše podjetje, izdelki in storitve. Za nas je pomembno, da so vaši osebni podatki med ravnanjem z njimi varovani v celotnem poslovnem procesu.

V nadaljevanju želimo pojasniti, kakšne podatke DHL zbira, ko obiščete naše spletno mesto, in kako se ti podatki uporabljajo.
Naziv podjetja: DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.

Sedež podjetja
Špruha 19
1236 Trzin
Slovenija

Matična številka podjetja: 5385504

Naziv podjetja: DHL Ekspres (Slovenija), d.o.o.

Poslovalnica DHL EXPRESS v Sloveniji

Zgornji Brnik 130 U
4210 Brnik - Aerodrom
Slovenija

Matična številka podjetja: 5385504